Panipãto mšiai, trys Indijos istorijai svarbūs mūšiai, vykę prie Panipato miesto (dabar Harijanos valstija, apie 100 km į šiaurę nuo Delio). Pirmasis Panipato mūšis vyko 1526 04 21. Kovėsi Delio sultono Ibrahimo Lodžio (30 000–40 000 karių, 100 kovos dramblių) ir iš Kabulo įsiveržusio Babūro (10 000 karių, 20 pabūklų) kariuomenės. Vienas pirmųjų mūšių, kuriame naudotas parakas. Ibrahimas Lodis pralaimėjo ir žuvo; Babūras užėmė Delio sultonatą ir įkūrė Didžiųjų Mogolų imperiją. Antrasis mūšis vyko 1556 11 05. Kovėsi Didžiųjų Mogolų imperijos valdovo Akbaro (15 000 karių) ir pretendento į Delio sostą Surių dinastijos atstovo Hemu (daugiau kaip 30 000 karių) kariuomenės. Laimėjęs mūšį Akbaras galutinai įtvirtino Didžiųjų Mogolų dinastijos valdžią Indijoje. Trečiasis mūšis vyko 1761 01 14. Kovėsi Duranių valstybės įkūrėjo Achmedo Šacho Duranio (42 000 kavalerijos karių, 38 000 pėstininkų) ir Marathų kunigaikštystės (40 000 kavalerijos karių, 15 000 pėstininkų) kariuomenės. Mūšį laimėjo Achmedas Šachas Duranis, bet abi pusės patyrė didelių nuostolių (ir viena, ir kita neteko 30 000 žmonių) ir pasitraukė iš Šiaurės Indijos; tai palengvino Didžiosios Britanijos kolonijinę ekspansiją Indijoje.