Pañkliškių miška yra Šakių rj. savivaldybės teritorijoje, 8 km į šiaurę nuo Šakių. Plotas 3310 ha, mišku apaugę 3050 ha. Susideda iš Pankliškės miško, Juodgirio, Didžiosios girios ir Draustinės miško. 82 % miškų yra valstybinės reikšmės, priklauso Šakių miškų urėdijai. Paviršius lygus, vietomis pelkėtas. Per masyvo šiaurinę dalį teka sureguliuota Jotija (dešinysis Šešupės intakas). Didesnė dalis Pankliškių miškų nusausinta. Miško augavietės labai derlingos, įmirkusios. 94 % miškų yra ūkiniai IV grupės, 5 % apsauginiai III grupės, 1 % rekreaciniai IIB grupės. Kultūrinės kilmės medynų 4 %. Beržynų yra 40 %, eglynų 24 %, uosynų 12 %, juodalksnynų 15 %, drebulynų 5 %, baltalksnynų 2 %, ąžuolynų ir pušynų po 1 %. Jaunuolynai sudaro 27 %, pusamžiai medynai 35 %, bręstantys 16 %, brandūs 22 %. Medynų vidutinis amžius 53 m., bonitetas I,5, skalsumas 0,73, tūris 225 m3/ha, prieaugis 7,2 m3/ha. Masyve saugoma 15 paukščių lizdaviečių. 44 kvartale yra gamtos paminklas – Didžiosios girios ąžuolas.

1944–54 Pankliškių miškuose veikė Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Lietuvos partizanai.

2355

-Pankliškės miškas