Papélkių kapinýnas ir sénkapiai, Visdegių kapinýnas, Milžin kapa, yra Šiaulių rj. savivaldybės teritorijoje, ties Papelkių ir Visdergių kaimų riba. Kapinynas sunaikintas. 19 a. pabaigoje buvo 25 sunykę pilkapiai. 1884–85 T. Daugirdas ištyrė 8, 1973 Mokslinė metodinė taryba (vadovas J. Markelevičius) – 1 pilkapį. Mirusieji laidoti nedeginti. Radiniai: darbo įrankiai (kirviai), ginklai (ietigalis), papuošalai (smeigtukai, segės, apyrankės). Radiniai datuojami 2–3 a. po Kristaus. Senkapių pirmuosius kapus rado T. Daugirdas. 1973 Mokslinės metodinės tarybos ekspedicija ištyrė 125 m2 plotą, rado 10 nedegintų mirusiųjų kapų. Radiniai: darbo įrankai (peiliai, verpstukas), papuošalai (žiedai, tarp jų signetiniai, segė), piniginės, monetos (Žygimanto Augusto ir Stepono Batoro dvidenariai). Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje ir Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Kapai datuojami 14–16 amžiumi.

869