Paplės pliakalniai ir sénkapis yra Akmenės rj. savivaldybės teritorijoje, į rytus nuo Papilės. Pirmasis piliakalnis yra Ventos kairiajame krante, santakoje su bevardžiu upeliu. Aikštelė keturkampė 25 × 55 m dydžio. Jos pietiniame krašte esantis 20 m pločio ir 28 m ilgio pylimas leidžiasi į 24 m pločio, 2,5 m gylio griovį. Šlaitai statūs 15–20 m aukščio. Į vakarus ir šiaurę nuo piliakalnio yra papėdės gyvenvietė (plotas 3 ha). 1986, 1998 ir 2000 Lietuvos istorijos instituto ekspedicija (vadovas A. Varnas) ištyrė 654 m2 plotą, iki 50 cm kultūriniame sluoksnyje rado darbo įrankių (geležinių peilių, ylų, akmeninių trintuvų, galąstuvų, molinių verpstukų), ginklų (ietigalių), papuošalų (smeigtukų), lipdytinės, grublėtosios, lygios ir žiestosios keramikos dirbinių, geležies gargažių, molio tinko, gyvulių kaulų. Čia stovėjo Papilės pilis, kurios apylinkes Vokiečių ordinas puolė 1339 ir 1359. Piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečio 2 puse–14 amžiumi. Kultūrinį sluoksnį sudarkė aikštelėje ir griovyje 19 a. įrengtos kapinės. Antrasis piliakalnis (vadinamas Pašalpos kalnu) yra apie 1 km nuo pirmojo, Ventos dešiniajame krante, prie santakos su bevardžiu upeliu. Šlaitai statūs iki 13 m aukščio. Piliakalnis suniokiotas: nuo 19 a. naudotas kaip žvyro karjeras, vykdyta ūkinė veikla. Minima čia radus metalinių daiktų. 1978 ištirtas 20 m2 plotas, radinių ir kultūrinio sluoksnio nerasta. Senkapis yra 300 m į pietryčius nuo pirmojo piliakalnio, Papilės teritorijoje, Ventos dešiniajame krante. Ardomas nuo 19 amžiaus. Šiaulių Aušros muziejaus ekspedicija (vadovas J. Naudužas) 1955 ištyrė 180 m2 plotą, rado 16 nedegintų mirusiųjų kapų. Įkapės: ginklai (ietigaliai, kalavijas, įmovinis kirvis), darbo įrankiai (peiliai, verpstukas), papuošalai (lankinės segės, įvijinės apyrankės, žiedai, įvijos, smeigtukai, apvaros, grandelės, kaurai, įvijinė antkaklė, kabutis, apgalvis iš spurgelių, kepurė, gintariniai karoliai, lokio iltis), geriamojo rago apkalas. Suardytuose kapuose rasta ginklų (kalavijų, plačiaašmenis kirvis), darbo įrankių (peikenų), papuošalų (antkaklių, segių). Senkapis datuojamas 7–14 a., priskiriamas žiemgaliams. Jame laidoti piliakalnyje ir papėdės gyvenvietėje gyvenę žmonės. Senkapio radiniai saugomi Aušros muziejuje, privačiuose rinkiniuose.

1329

Papilės senkapis; Pašalpos kalnas