Pãpiliakalnės pliakalnis yra Ignalinos rj. savivaldybės teritorijoje, Linkmenų seniūnijoje, tarp Ukojo ir Linkmeno ežerų, ties Ginučių piliakalniu ir pilkapynais. Aikštelė stačiakampio formos, 25 × 40 m dydžio, apjuosta pylimu, kuris pietiniame gale 1 m aukščio, 11 m pločio, šiauriniame gale – 0,6 m aukščio, 5 m pločio. Pietrytinėje pašlaitėje yra 10 m pločio, 1 m gylio griovys, jo išorėje – 0,8 m aukščio, 5 m pločio, 15 m ilgio antrasis pylimas. Šiauriniame šlaite yra 8 m ilgio, 16 m pločio terasa. Šlaitai statūs iki 40 m aukščio. 60 m į šiaurę nuo Papiliakalnės piliakalnio yra keturkampė 14 × 26 m dydžio aikštelė. Jos šiaurinėje pusėje supiltas 0,5 m aukščio, 9 m pločio pylimas, pietinėje pusėje yra 1 m gylio, 10 m pločio griovys, už jo – 0,3 m aukščio, 6 m pločio pylimas. Rytinėje, vakarinėje, šiaurinėje pašlaitėse 4 ha ploto papėdės gyvenvietėje aptikta darbo įrankių (akmeninis kirvelis, molinis verpstukas), brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos dirbinių, šlako. Piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečio prieš Kristų pabaiga–1 tūkstantmečio po Kristaus viduriu. Manoma, 15 a. jis tapo Linkmenų medinės pilies (1373–1433) gynybinės sistemos dalimi.

1329