Papili lõbis rastas 1966 Papilių kaime (dabar Viešintų seniūnija). 1967 Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejui perduotos 3524, 1968 – 424 monetos. Iš viso muziejuje yra 3954 Papilių lobio monetos. Lobį sudaro 17 a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (1874), Lenkijos (1387), Kuršo (1), Livonijos (138), Rygos (202), Škotijos (1) monetos, t. p. Lenkijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Livonijos, Prūsijos ir Rygos šilingų klastotės (351). Manoma, užkastas 17 amžiaus pabaigoje (vėlyviausia moneta – Frydricho Kazimiero Kuršo šilingas – nukaldinta 1696).

EIvanauskas Lietuvos pinigų lobiai. Paslėpti 1390–1865 metais Vilnius 1995.

590