Paragvãjaus kãras, Brazilijos, Argentinos ir Urugvajaus karas su Paragvajumi (1864–70). Paragvajaus karo ištakos glūdi teritorinėse pretenzijose, kurias Argentina ir Brazilija kėlė Paragvajui. 19 a. 6 dešimtmetyje–7 dešimtmečio pradžioje Lópezų šeimos valdomas Paragvajus, tapęs viena turtingiausių ir modernizuotų Pietų Amerikos šalių, t. p. siekė įgyti naujų žemių ir tapti regiono didžiąja valstybe. Paragvajaus karo pradžioje Paragvajus turėjo 150 000, Argentina – 30 000, Brazilija – 164 000, Urugvajus – 5600 karių. Karui geriau buvo pasirengęs Paragvajus, bet jo materialiniai ištekliai buvo menkesni nei sąjungininkų. Tiesiogine Paragvajaus karo priežastimi buvo įvykiai Urugvajuje, kuriame Brazilija ir Argentina palaikė Kolorado partiją (isp. Partido Colorado), o Paragvajus – Blanko partiją (isp. Partido Blanco). 1864 08 Brazilijos kariuomenė įsiveržė į Urugvajų ir parėmė Kolorado partijos sudarytą vyriausybę. Paragvajus, bijodamas savo įtakos Urugvajuje susilpnėjimo ir izoliacijos nuo Atlanto vandenyno, 1864 11 pradėjo karo veiksmus prieš Braziliją ir užėmė dalį dabartinės Mato Grosso valstijos teritorijos. 1865 03, pasinaudojusi proga, karą Paragvajui paskelbė Argentina. 1865 05 prie Argentinos ir Brazilijos prisijungė ir Urugvajus (faktiškai okupuotas Brazilijos). Iki 1866 05 karo veiksmai vyko Brazilijoje ir Argentinoje, vėliau Paragvajuje. Paragvajaus kariuomenė buvo kelis kartus sumušta (1868 07 prie Humaitos miesto, 1868 12 prie Piquissiri upės jos paskutiniai reguliariosios kariuomenės daliniai). 1869 01 sąjungininkai okupavo Asunsjoną. Paragvajiečiai pradėjo partizaninį karą, bet 1870 03 prie Cerro Corrá žuvus prezidentui F. S. Lópezui buvo priversti jį nutraukti. Per Paragvajaus karą žuvo arba iš Paragvajaus pabėgo apie 4/5 jo gyventojų (liko tik 229 000 žmonių, iš jų tik 29 000 vyrų), sąjungininkai neteko apie 90 000–100 000 žmonių. Šalį okupavo (iki 1876) Brazilijos ir Argentinos kariuomenės. Pagal taikos sutarties (pasirašyta 1870 06 20) sąlygas, Paragvajus neteko apie pusės teritorijos (apie 142 000 km2; prijungta prie Brazilijos ir Argentinos), turėjo sugriauti gynybinius įtvirtinimus, sumokėti 236 mln. pesų kontribuciją. Paragvajus ilgam tapo viena skurdžiausių Pietų Amerikos valstybių.