Paraklètas (gr. paraklētos – užtarėjas, guodėjas), Biblijoje (Naujajame Testamente) evangelisto Jono pateikiamose Jėzaus atsisveikinimo kalbose – Šventoji Dvasia. Parakletas dar vadinamas Tiesos Dvasia, kuri kaip išganingų tiesų mokytoja, tikinčiųjų užtarėja ir apaštalų įkvėpėja Dievo Tėvo atsiųsta per Jėzų, šiam iškeliavus iš mūsų regimojo pasaulio, išmokys mokinius Jėzaus Kristaus tiesos ir padarys mokinius jos liudytojais pasauliui (Jn 14, 16–26; 15, 26; 16, 7–15). 1 Jn 2, 1 pats Jėzus yra nusidėjėlius užtariantis Parakletas.