Pãrako smokslas, Anglijos katalikų ketinimas 1605 11 05 susprogdinti Parlamentą ir karalių Jokūbą I su šeima. Rengtas nedidelės grupės bajorų, nepatenkintų po karalienės Elžbietos I mirties neseniai Anglijos sostą paveldėjusiu Škotijos karaliumi Jokūbu VI (nuo 1603 Anglijos karalius Jokūbas I). Pradėjęs valdyti Jokūbas I nekeitė Elžbietos I vestos katalikų persekiojimo politikos. Sąmokslininkai (vadas R. Catesby) tikėjosi pasinaudoti visuomenėje plintančiomis antiškotiškomis nuotaikomis ir kaip katalikę valdovę pasodinti į sostą mažametę Jokūbo I dukterį princesę Elžbietą. Po Westminsterio rūmais jie išsinuomojo rūsį, kuriame sąmokslo dalyvis Ispanijos Nyderlanduose kariavęs G. Fawkesas paslėpė 20 statinių parako ir laukė Parlamento sesijos pradžios. Sąmokslininkai ketino Vidurio Anglijoje paskatinti sukilimą ir į pasirengimą įtraukė daugiau žmonių, bet vienas jų grupės planus išdavė vyriausybei. 1605 11 04 vakare Westminsterio rūsiuose buvo rastas ir suimtas G. Fawkesas, kuris kankinamas išdavė bendrininkus. Buvo surasti ir kiti Parako sąmokslo dalyviai, kurie žuvo besipriešindami arba buvo teisiami ir nubausti mirtimi. Katalikų persekiojimas Anglijoje dar labiau sustiprėjo. Parlamentas 11 05 paskelbė Padėkos diena (vėliau pavadinta Guy Fawkeso diena), kuri ilgainiui virto tradiciniu festivaliu.