Parèto skirstinỹs, tikimybinis skirstinys su pasiskirstymo funkcija F(x) = 1 – (xm/x)α, kai x > xm ir F(x) = 0, kai x ≤ xm, priklausantis nuo dviejų parametrų α > 0 ir xm > 0. Šio skirstinio vidurkis egzistuoja ir lygus αxm/(α – 1), kai α > 1; dispersija egzistuoja ir lygi αxm2/(α – 1)2(α – 2), kai α > 2; mediana lygi 21/αxm ir moda lygi xm. Dažnai naudojamas tiriant ekonominius, socialinius ir geofizinius reiškinius. Pareto skirstinį pasiūlė 1897 V. Pareto (Italija); jis įrodė skirstinio naudą vertinant gyventojų pajamas.

1751