Pariñaso kyšulys (Punta Pariñas, Parnjaso kyšulỹs) yra Peru šiaurės vakaruose, Ramiojo vandenyno krante. Jame – vakariausias Pietų Amerikos taškas (4° 45′ pietų platumos, 81° 21′ vakarų ilgumos). Švyturys.