Parnidžio kopa

Panidžio kopà yra Kuršių nerijoje, į pietus nuo Nidos, prie Parnidžio rago. Aukštis 54,2 metro. Į šiaurę nuo jos yra Urbo kalnas, į pietus – tarpkopinė raguva, vadinamasis Tylos, arba Mirties slėnis. Rytuose nuobirinis šlaitas remiasi į Kuršių marias. Pietinė dalis apsodinta kalnų pušimis. Parnidžio kopa slenka Kuršių marių link ir žemėja: 1955–73 ji pasislinko 75 m į marias, užpylė gretimą pamario palvę ir dalį Nidos įlankos. Kopos smėlis išslėgė priekrantėje susikaupusius gitijos sluoksnius. 150 m ilgio ir 25 m pločio pakrantės atkarpa su mergelio išspaudų atodangomis (Marių mergelio atodanga, geologinis gamtos paminklas, nuo 1964). 1995 ant kopos pastatytas saulės laikrodis (1999 jį apgadino uraganas).

2341