Parỹžiaus susitarmai, NATO valstybių susitarimai dėl karinės sąjungos su Vokietijos Federacine Respublika. Pasirašyti 1954 10 23 Paryžiuje (įsigaliojo 1955 05 05). Svarbiausi: protokolas ir susitarimai dėl okupacinio režimo Vokietijos Federacinėje Respublikoje panaikinimo (pataisyta ir papildyta 1952 Bendroji sutartis; pasirašė Jungtinės Amerikos Valstijos, Didžioji Britanija, Prancūzija ir Vokietijos Federacinė Respublika); protokolai dėl Vakarų Europos Sąjungos (jai priklausytų NATO narės) sudarymo remiantis pakeista ir papildyta 1948 Briuselio sutartimi (pasirašė Belgija, Didžioji Britanija, Italija, Liuksemburgas, Olandija ir Vokietijos Federacinė Respublika); NATO narių rezoliucija dėl Vokietijos Federacinės Respublikos įstojimo į NATO. Paryžiaus susitarimų dalyvės, siekdamos atsispirti SSRS karinės galios Vidurio Europoje stiprėjimui, sumažino Vokietijos Federacinės Respublikos pramonės potencialo apribojimus, legalizavo Vokietijos Federacinės Respublikos ginklavimąsi ir pakvietė ją įstoti į NATO.