Parỹžiaus sùtartys, dvi sutartys, Prancūzijos pasirašytos 1812, karo su Rusija išvakarėse. Sutartis su Prūsija (02 24) numatė tarpusavio pagalbą karo su trečiąja valstybe atveju. Prūsija pasižadėjo prisidėti prie kontinentinės blokados prieš Didžiąją Britaniją. Sutartis su Austrija (03 14) įpareigojo ją remti Prancūziją kare su Rusija. Sutarties dalyvės garantavo Turkijos valdų Europoje neliečiamumą (Austrijos vyriausybė siekė neleisti Dunojaus kunigaikštystėms prisidėti prie Rusijos).