Parỹžiaus taikõs konfereñcija vyko 1946 07 29–10 15. Svarstė antihitlerinės koalicijos valstybių taikos sutarčių su II pasaulinį karą pralaimėjusios Vokietijos buvusiomis sąjungininkėmis (Bulgarija, Italija, Rumunija, Suomija, Vengrija) projektus. Dalyvavo Australija, Belgija, Brazilija, Baltarusijos Sovietų Socialistinė Respublika, Čekoslovakija, Didžioji Britanija, Etiopija, Graikija, Indija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Jugoslavija, Kanada, Kinija, Lenkija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Olandija, Pietų Afrikos Sąjunga, Prancūzija, SSRS ir Ukrainos Sovietų Socialistinė Respublika. Kitų valstybių (Albanijos, Austrijos, Egipto, Irako, Irano, Kubos, Meksikos), pareiškusių savo suinteresuotumą, atstovams buvo leista išdėstyti savo požiūrį. Buvo išklausyta Bulgarijos, Italijos, Rumunijos, Suomijos ir Vengrijos delegacijų nuomonė. Paryžiaus taikos konferencija pritarė daugumai tezių, anksčiau suderintų Užsienio reikalų ministrų taryboje (URMT). Nesuderinti taikos sutarčių projektų straipsniai buvo svarstomi URMT Niujorko sesijoje (1946 11–12), kurioje buvo galutinai parengtos taikos sutartys, pasirašytos 1947 Paryžiuje (Paryžiaus taikos sutartys).