Pasaulinės intelektinės nuosavybės apsaugos organizacijos pagrindinė būstinė Ženevoje

Pasáulinė intelèktinės nuosavýbės apsaugõs organizãcija (World Intellectual Property Organization), viena Jungtinių Tautų specializuotųjų įstaigų. Tikslas – skatinti kūrybinę veiklą ir garantuoti intelektinės nuosavybės apsaugą visame pasaulyje. 2018 buvo 191 šalis narė (Lietuva įstojo 1992), organizacija vykdė 26 tarptautines sutartis. Aukščiausia valdžia priklauso Generaliniam susirinkimui (jam vadovauja generalinis direktorius, kas dvejus metus pateikiantis šalims narėms tvirtinti organizacijos biudžetą ir programą), Konferencijai ir Koordinavimo komitetui. Veikia 4 nuolatiniai (Patariamasis vykdomasis, Plėtros ir intelektinės nuosavybės, Programų ir biudžeto, Tarpvyriausybinis prieigos prie genetinių šaltinių, tradicinio pažinimo ir folkloro), 4 specialieji (Autorių ir gretutinių teisių, Informacinių technologijų, Patentų teisės, Prekės ženklų, pramoninio dizaino ir geografinių nuorodų teisės) komitetai, Patentų bendradarbiavimo sutarties reformų darbo grupė ir Tarptautinis biuras (sekretoriatas). Turi daugiau kaip 300 biurų visame pasaulyje. Susitikimuose stebėtojų teisėmis dalyvauja apie 250 nevyriausybinių ir tarpvyriausybinių organizacijų atstovų.

1893 Berne buvo įkurtas Jungtinis tarptautinis intelektinės nuosavybės apsaugos biuras administruoti Paryžiaus konvenciją dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (Paryžiaus konvencija, 1883) bei Berno literatūros ir meno kūrinių apsaugos (1886) konvenciją. Šias funkcijas perėmė Pasaulinė intelektinės nuosavybės apsaugos organizacija, įkurta 1967 Ženevoje. 1974 tapo Jungtinių Tautų specializuotąja įstaiga.

2271