Pasáulinė sionstų organizãcija (anglų kalba World Zionist Organization), 1897–1960 Sionstų organizãcija, didžiausia tarptautinė sionistų sąjunga. Daugiau kaip 3 mln. narių (2017). Pasaulinės sionistų organizacijos skyriai veikia daugumoje pasaulio valstybių, išskyrus kai kurias Lotynų Amerikos, Rytų ir Vidurio Europos šalis, kuriose šios organizacijos veikla buvo uždrausta, taip pat Izraelį. Organizacijos nariai yra pavieniai asmenys ir organizacijos. Tikslas – stiprinti Izraelio valstybę, rūpintis žydų imigracija ir žydų diaspora. Aukščiausia institucija – kongresas, šaukiamas kas 4 metai; jis renka vykdomąjį komitetą, šis – valdybą. Būstinė Jeruzalėje. Pasaulinės sionistų organizacijos pirmininkas – A. Duvdevanis (nuo 2010).

Pasaulinė sionistų organizacija įkurta 1897 08 29–31 Bazelyje Pirmajame pasaulio sionistų kongrese Th. Herzlio iniciatyva ir davė pradžią organizuotam sionizmui (judėjimui dėl žydų valstybės sukūrimo ir stiprinimo). Iš pradžių kėlė tikslą Palestinoje įkurti žydų tautos namus, vėliau – valstybę. Atvykimui į Palestiną organizuoti ir finansuoti 1901 įkūrė Žydų nacionalinį fondą, 1902 – Žydų kolonijinį banką. 1920–1948 Didžiajai Britanijai Palestiną valdant kaip mandatinę teritoriją Pasaulinei sionistų organizacijai Palestinoje atstovavo Žydų agentūra (įkurta 1922), kuri rūpinosi atvykusiųjų įkurdinimu. Per ją Didžiosios Britanijos mandatinė valdžia dažnai vykdydavo ir kai kurias savo funkcijas. 1948 05 14, susikūrus Izraelio valstybei ir jos vyriausybei perėmus daugelį Pasaulinės sionistų organizacijos funkcijų, organizacijai daugiausia liko klausimai, susiję su žydų diaspora ir imigracija. Pasaulinės sionistų organizacijos vadovais buvo daugelis žymių Izraelio ir pasaulinio sionistinio judėjimo veikėjų (Th. Herzlis, D. Ben Gurionas, I. Navonas, Ch. Veicmanas).

470

sionizmas; sionistai