Pasáulinė taikõs tarýba (anglų kalba World Peace Council), pasaulinio taikos šalininkų judėjimo aukščiausia nuolatinė institucija. Įkurta 1950 taikos šalininkų II kongrese Varšuvoje vietoj nuo 1949 veikusio šio kongreso nuolatinio komiteto. Tikslas – taikos šalininkų judėjimo veiklos koordinavimas, kova dėl visuotinio nusiginklavimo. Vadovaujančios Pasaulinės taikos tarybos institucijos: prezidiumas (įkurtas 1959), sekretoriatas (būstinė Atėnuose). Prezidiumo biurą sudaro Pasaulinės taikos tarybos prezidentas, 23 viceprezidentai. Taryba skelbėsi esanti nepriklausoma organizacija, bet 1989 jos vadovybė pripažino, kad 90 ℅ lėšų Pasaulinei taikos tarybai teikia SSRS. Taryba nuolat kritikuodavo Jungtines Amerikos Valstijas už agresyvią užsienio politiką (1964–73 Vietnamo karas, intervencijos Lotynų Amerikos šalyse), nesmerkė SSRS vykdomos politikos. Leido žurnalus Taikos kurjeris (Peace Courier; anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų kalbomis), Naujos perspektyvos (New Perspectives; anglų, prancūzų kalbomis). 1991 suirus SSRS Pasaulinė taikos taryba neteko finansavimo; jos veikla beveik žlugo. Pasaulinės taikos tarybos prezidentai: F. Joliot-Curie (1950–59), J. D. Bernalis (1959–65), I. Blume (1965–69), R. Chandra (1966–77 generalinis sekretorius, 1977–90 prezidentas, nuo 1990 garbės prezidentas), E. Maheras (1990–93), A. Sisulu (1993–2002), O. F. Lópezas (2002–08), S. Gomes (nuo 2008).