Pasáulio báltų sjunga, Pasaulnė báltų sántalka (angl. World Baltic Conference), tarptautinė politinė Baltijos šalių išeivių organizacija. Įkurta 1972 11 18 Niujorke. Sąjungą sudarė Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas, Pasaulio laisvųjų latvių federacija ir Pasaulio estų taryba. Sąjungai vadovavo prezidiumas. Tarp prezidiumo posėdžių Pasaulio baltų sąjungai pirmininkavo paeiliui renkami Baltijos šalių išeivių organizacijų vadovai: K. J. Valiūnas, A. J. Andersonas, U. Grava. 1973 07 Helsinkio pasitarimo konsultacinio susitikimo išvakarėse į Helsinkį atvykusi Pasaulio baltų sąjungos delegacija Vakarų Europos šalių atstovams ir žiniasklaidai pareiškė, kad Europos likimas negali būti sprendžiamas be Lietuvos, Latvijos ir Estijos. 1975 07 sąjunga paskelbė deklaraciją, joje protestavo dėl SSRS atstovavimo Baltijos šalims Helsinkyje. Pasaulio baltų sąjunga siuntė bendras lietuvių, latvių ir estų delegacijas į Helsinkio pasitarimą, Belgrado, Madrido, Vienos konferencijas. Sąjunga buvo Baltijos tribunolo ir Baltijos taikos ir laisvės kruizo viena pagrindinių organizatorių. 1986 jos iniciatyva Strasbūre prie Europos Parlamento buvo įkurtas Baltijos informacijos biuras. Baltijos šalims atkūrus nepriklausomybę ir sulaukus tarptautinio pripažinimo Pasaulio baltų sąjunga savo veiklą nutraukė.

-Baltų santalka

2025