Pasáulio budstų draugijà (World Fellowship of Buddhists), budistų tarptautinė organizacija. Įkurta 1950 Kolombe. Vienija visas budizmo kryptis ir mokyklas. Pasaulinę budistų draugiją sudaro vyriausioji valdyba (centrai veikia Bankoke, Kolombe, Rangūne), vykdomoji taryba, 9 nuolatiniai komitetai. Yra prezidentas, du garbės prezidentai ir 15 viceprezidentų. Apie keturiasdešimtyje pasaulio šalių (tarp jų – Indijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, keletoje Afrikos valstybių) veikia Pasaulinės budistų draugijos regioniniai centrai (jų yra virš 140). Pasaulinė budistų draugija siekia: puoselėti budistų vienybę, solidarumą ir brolybę; padėti laikytis Budos mokymo, skleisti jį ir saugoti nuo iškraipymų; organizuoti ir vykdyti socialinę, edukacinę, kultūrinę, humanitarinę veiklą, steigti šių sričių tarnybas; palaikyti taiką ir harmoniją pasaulyje bei bendradarbiauti su tokių pačių tikslų siekiančiomis organizacijomis. Periodiškai rengia generalines asamblėjas, įvairias konferencijas, leidžia periodinius leidinius.