„Pasaulio lietuvis“, iliustruotas žurnalas, ėjęs 1937–40 Kaune. Leido Pasaulio lietuvių sąjunga. Rašė apie įvairiose pasaulio šalyse gyvenančius lietuvius, puoselėjo lietuvių kalbos, kultūros tradicijas, spausdino straipsnius apie Lietuvos praeitį, lietuvių emigraciją, ekonomiką, kultūrą. Bendradarbiavo B. Brazdžionis, A. Jakštas (Dambrauskas), K. Inčiūra, A. Miškinis, K. Pakštas, V. Vileišis ir kiti. Išėjo 63 numeriai. Redaktorius R. Skipitis.