Pasáulio žỹdų kongrèsas (anglų kalba World Jewish Congress), tarptautinė žydų organizacijų ir bendruomenių asociacija. Buveinė Niujorke. Tikslas – stiprinti žydų tautos vienybę ir sudaryti palankias sąlygas jai gyvuoti, t. p. kovoti su antisemitizmu, plėtoti žydų tautos kultūrą ir stiprinti jų savimonę. Pasaulio žydų kongreso nariai yra žydų bendruomenės ir organizacijos iš daugiau kaip 100 pasaulio valstybių (2019). Aukščiausia institucija – susirinkimas, kuris vyksta kas 4 metai, renka prezidentą ir vykdomąjį komitetą, šis – valdybą. Prie Pasaulio žydų kongreso veikia Žydų problemų institutas (Londone), kuris tiria žydų diasporos problemas, leidžia knygas, žurnalus, laikraščius, rengia konferencijas. Pasaulio žydų kongresas atstovauja žydų interesams tarptautinėse organizacijose (Jungtinėse Tautose, UNESCO). Prezidentas R. S. Lauderis (nuo 2007).

Pasaulio žydų kongresas įkurtas 1936 Ženevoje S. S. Wise’s ir N. Goldmanno (1949–77 kongreso prezidentas) iniciatyva. Po II pasaulinio karo daugiausia rūpinosi žydų bendruomenių atkūrimu įvairiose pasaulio šalyse, t. p. nacių nusikaltėlių persekiojimu ir derybomis su Vokietijos Federacine Respublika dėl reparacijų už holokaustą. Teikė paramą žydų pabėgėliams iš arabų šalių, repatriantams iš SSRS, siekė užmegzti geresnius santykius tarp žydų ir Katalikų bažnyčios.

LIETUVOJE Pasaulio žydų kongresas 2014 įkūrė jidiš kalbos centrą Vilniuje.

Žydų problemų institutas