„Pasaulis“, iki 1990 „Laikas ir įvykiai“, visuomenės ir politikos žurnalas, ėjęs 1970–92 Vilniuje. 1970–74 leido Lietuvos komunistų partijos centro komiteto Propagandos ir agitacijos skyrius, 1975–1990 – Lietuvos komunistų partijos centro komitetas, 1990–92 – akcinė bendrovė Spauda. 1970–91 buvo leidžiamas du kartus per mėnesį lietuvių ir rusų kalbomis, 1992 – kartą per mėnesį lietuvių kalba. Rašė politikos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Redaktoriai: A. Vasiliauskas (1970–74), V. Miniotas (1975–88), R. Miliauskas (1988–92). Tiražas: 17 600 egzempliorių lietuvių kalba, 2500 egzempliorių rusų kalba (1970), 52 100 egzempliorių lietuvių kalba, 9500 egzempliorių rusų kalba (1986), 6000 egzempliorių (1992).