Pascheno ir Backo reiškinys (Pãšeno ir Bãko reiškinỹs), anomaliojo Zeemano reiškinio virsmas normaliuoju stipriame magnetiniame lauke. Pirmieji Pascheno ir Backo reiškinį 1912 stebėjo F. Paschenas ir E. E. A. Backas (Vokietija).