Paseinia (lenk. Posejny), Žagãriai (lenk. Żegary), kaimas Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, Seinų valsčiuje, 6 km nuo Lietuvos sienos, Galadusio ežero pietiniame krante. 86 gyventojai (2011). Pirmą kartą istorijos šaltiniuose paminėti 1775. 18 a. priklausė T. Masalskiui, vėliau M. Eismantui. 1793 pastatyta medinė bažnyčia. 1909 buvo įkurta Žiburio draugijos mokykla. 1915–20 ir 1928–33 veikė lietuvių pradžios mokykla. Pagal 1920 Suvalkų sutartį Paseiniai atiteko Lenkijai. Tarp I ir II pasaulinių karų čia veikė lietuviškų organizacijų skyrių. Per II pasaulinį karą 70 % Paseinių gyventojų buvo perkelta į Lietuvą. Veikė Lenkijos lietuvių draugijos (iki 1992 Lietuvių visuomeninės kultūros draugija) skyrius (įkurtas 1958), meno saviveikla.