Pasenio apsaugõs tarnýba, Lietuvos valstybinės sienos apsaugos organizacija. 1990 03 Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1990 10 pradėta kurti prie Krašto apsaugos departamento. 1992 tarnyba pavadinta Krašto apsaugos ministerijos Valstybės sienos apsaugos tarnyba. 1994 07 ji pertvarkyta į Pasienio policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos. Pareigūnai, saugantys valstybinę sieną, pavadinti pasienio policininkais. Po 2001 05 pertvarkymo valstybinę sieną vėl saugo Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Saugantys valstybės sieną pareigūnai pavadinti pasieniečiais. Valstybės sienos apsaugos tarnyba saugo 1735 km ilgio valstybinę sieną, kurią kerta 54 upės ir upeliai, 306 plentai, keliai ir vieškeliai, 15 geležinkelio linijų, 83 tiltai. Šiaurėje saugoma siena su Latvija (ilgis sausuma – 588, jūra – 22 km), rytuose – Baltarusija (ilgis 653,5 km), pietvakariuose – Lenkija (ilgis 103,7 km), vakaruose – Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi (ilgis sausuma – 249 km, Kuršių mariomis – 18,5 km ir jūra – 22,2 km). Valstybės sienos apsaugos tarnybai keliamus uždavinius vykdo pasienio rinktinės ir joms pavaldžios pasienio užkardos.

2024