Pašili miška yra Panevėžio rj. savivaldybės teritorijoje, 1 km į rytus nuo Krekenavos. Plotas 4350 ha, mišku apaugę 3440 ha. Susideda iš Pašilių, Ėriškių, Rodų, Naujarodžių, Varnakalnio, Vidubalos miškų. 40 % miškų yra valstybinės reikšmės, priklauso Panevėžio miškų urėdijai. Vakarų pakraščiu teka Linkava, per miškus – jos intakai Josvainis, Tiltmedys ir Drūlupis su daugeliu intakėlių, šiaurine dalimi – Upytės intakas Liaušė. Upeliai sureguliuoti, dauguma miškų nusausinta. Rytinėje dalyje yra Pašilių pelkė, joje – Lieležerio ir Pašilių ežerai. Miško augavietės labai derlingos ir derlingos, laikinai įmirkusios, vietomis pelkinės. 7 % miškų yra ekosistemų apsaugos IIA grupės, 2 % rekreaciniai IIB grupės, 1 % vandenų apsauginiai III grupės, 90 % ūkiniai IV grupės. Kultūrinės kilmės medynų 10 %. Beržynų yra 35 %, pušynų 18 %, eglynų 17 %, drebulynų 14 %, juodalksnynų 6 %, uosynų 4 %, ąžuolynų 3 %, baltalksnynų 2 %, kitų 1 %. Jaunuolynai sudaro 31 %, pusamžiai medynai 28 %, bręstantys 16 %, brandūs 25 %. Medynų vidutinis amžius 52 m., bonitetas I,6, skalsumas 0,73, tūris 198 m3/ha, metinis prieaugis 6,3 m3/ha. Našiausių medynų tūris 340 m3/ha. Per metus iškertama vidutiniškai 4,1 m3/ha. Masyvo šiaurinė dalis įeina į Krekenavos regioninį parką. Šiaurrytinėje dalyje yra Pašilių stumbrynas (įkurtas 1969; 2009 pabaigoje laisvėje gyveno apie 60 stumbrų, aptvaruose – 16); voljeruose auginami danieliai, muflonai. 56 kvartale yra kapinynų, 99 ir 109 – gamtos paminklų (medžių), 64 kvartale – II pasaulinio karo aukų kapai, 121 kvartale – partizanų žeminės.

1944–53 Pašilių miškuose veikė Vyčio apygardos, nuo 1949 – Vyčio apygardos Krikštaponio rinktinės I (Vytenio) rajono Lietuvos partizanai. Nuo 1944 vasaros Pašilių miškuose formavosi pirmieji Lietuvos partizanų būriai, sudaryti iš Krekenavos apylinkių vyrų. Būrių vadai: A. Vaičiūnas (slapyvardis Parašiutas), desantininkas B. Lukoševičius (slapyvardis Baublys). Vėliau į organizuotą struktūrą būrius sujungė ir vadovavo kapitonas S. Eitminavičius (slapyvardis Rupūžėnas). 1944–46 Pašilių miškuose vyko įnirtingi mūšiai su NKVD kariuomene. Organizuotas pasipriešinimas tęsėsi iki 1953. Atstatyti Lietuvos partizanų bunkeriai.

2355

228