Passau sutartis (Pãsau sutarts), Šventosios Romos imperatoriaus Karolio V ir Vokietijos kunigaikščių protestantų susitarimas dėl taikos. 1547 pralaimėję Schmalkaldeno karą protestantai kunigaikščiai buvo nepatenkinti taikos sąlygomis, išdėstytomis vadinamajame Augsburgo laikinajame susitarime, kuriame protestantai pripažino kai kurias katalikų tikėjimo dogmas, pvz., septynis sakramentus, ir siekė revanšo. Daugelis kunigaikščių 1552 sudarė sąjungą su Prancūzijos karaliumi Henriku II ir privertė Karolio V kariuomenę pasitraukti iš Vokietijos į Italiją. 1552 08 buvo sudaryta Passau sutartis, pagal kurią Augsburgo susitarimo sąlygos buvo atšauktos, Šv. Romos imperijoje pripažintos teisėtomis dvi krikščioniško tikėjimo atmainos – katalikybė ir protestantizmas. Passau sutartis tapo vėliau sudarytos Augsburgo religinės taikos pagrindu.