Pastorãciniai laiška, Naujojo Testamento 4 knygos, parašytos apaštalo Pauliaus ir priklausančios Apaštalų raštų rinkiniui. Pastoraciniai laiškai yra Pirmas laiškas Timotiejui ir Antras laiškas Timotiejui (Laiškai Timotiejui), Laiškas Titui ir Laiškas Filemonui.