Pasvalio rajono savivaldybės žemėlapis

Petraičių akmuo

Pumpėnai

Migonių (Šimonių) piliakalnis

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla Narteikiuose

karstinė įgriuva prie Žadeikonių

Pãsvalio rajòno savivaldýbė yra Lietuvos šiaurėje, Panevėžio apskrityje, Latvijos pasienyje.

Lent. Pasvalio rajono savivaldybė
Apskritis Panevėžio apskritis
Centras Pasvalys
Plotas 1289 km2
Seniūnijos 11 (Daujėnų, Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų)
Gyventojai 23 376 (2019)
Gyventojų tankumas 18,1 žm./km2 (2019)
Miestai Joniškėlis, Pasvalys
Miesteliai Daujėnai, Krikliniai, Krinčinas, Pumpėnai, Pušalotas, Saločiai, Vaškai
Kaimai 398
Meras Gintautas Gegužinskas (nuo 2003)
Pašto indeksas 39143
Telefono kodas 8-451

Pasvalio rajono savivaldybės šiaurę užima Žiemgalos žemumos pietinė dalis, pietus – Mūšos‑Nemunėlio žemuma. Žemumas skiria Linkuvos kalvagūbris (didžiausias aukštis – 75,2 m Velniakalnis ties Kriaušiškių kaimu; aukščiausia savivaldybės vieta). Sausio vidutinė temperatūra –5,4 °C, liepos 17,5 °C. Per metus iškrinta 674 mm kritulių. Per savivaldybę teka Mūša ir jos intakai: Mažupė, Lėvuo, Pyvesa, Tatula. Šilo ežeras, 4 tvenkiniai: Pajiešmenių, Pasvalio, Smilgių, Švobiškio. Yra karstinių reljefo formų – Žalsvasis šaltinis, smegduobės Vatkų miške, Smegduobių parke Pasvalyje, karstiniai ežerėliai Pervalkų kaime, Pasvalyje ir kitur. Dirvožemiai daugiausia priemolio ir molio, glėjiškieji rudžemiai arba stagniškieji ir glėjiškieji išplautžemiai, yra karbonatingųjų šlynžemių ir glėjiškųjų jauražemių, salpžemių ir durpžemių. Miškai užima 16,6 % savivaldybės teritorijos; didžiausi miškai – Jakūbonių, Moliūnų, Žaliosios girios dalis, Lepšynės, Girelės. Vyrauja lapuočių miškai. Svarbiausios naudingosios iškasenos – smėlis ir žvyras. Biržų regioninio parko dalis, Lepšynės botaninis, Pyvesos hidrografinis, Pamūšių kraštovaizdžio draustiniai. Gamtos paminklai: 6 botaniniai (Gedučių, Girniūnų, Moliūnų, Ramoninės, Žadeikonių ąžuolai, Šakarnių pušis), 2 geologiniai (Petraičių akmuo, Skalių kalnas), 2 hidrogeologiniai (Baltasis ir Žalsvasis šaltiniai).

Maisto (daugiausia pieno; bendrovės Pieno žvaigždės įmonė) pramonė, bioetanolio gamyba (Kurana), rapsų perdirbimas ir aliejaus spaudimas (Pasvalio agrochemija). Pramonės įmonių daugiausia yra Pasvalyje.

Per Pasvalio rajono savivaldybės teritoriją eina Via Baltica automobilių magistralė, Šiaulių–Pasvalio, Pasvalio–Joniškio, Pasvalio–Biržų plentai. Saločių pasienio kontrolės punktas.

2019 buvo 4 gimnazijos, 1 progimnazija, 5 pagrindinės mokyklos, 1 vaikų mokykla–darželis, 3 vaikų lopšeliai‑darželiai, 7 vaiko dienos centrai, muzikos, sporto, specialioji mokyklos, jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras, pedagoginė psichologinė tarnyba, paslaugų ir užimtumo centras pagyvenusiems ir neįgaliesiems, sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centras Viltis, vaikų globos namai (Grūžiai). 13 katalikų bažnyčių, evangelikų reformatų bažnyčia, stačiatikių cerkvė. Pasvalio kultūros centras ir 22 jo skyriai, 33 bibliotekos. Ligoninė, pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, visuomenės sveikatos biuras, 2 ambulatorijos, 2 bendrosios praktikos gydytojo kabinetai, 13 medicinos punktų. Pasvalio krašto muziejus, jo padaliniai – E. ir L. Matuzevičių memorialinis (Krinčinas), Girnų muziejai. Pasvalio turizmo informacijos centras. Joniškėlio dvaras ir parkas, Pajiešmenių dvaras, Balsių vandens, Pumpėnų vėjo malūnai, Ąžuolpamūšių, Migonių piliakalniai, Baltijos kelio Kryžių slėnis ir kitos lankytinos vietos.

Istorija

Pasvalio rajono savivaldybės pirmtakas Pasvalio rajonas sudarytas 1950 iš 24 panaikintų Pasvalio apskrities ir 9 Biržų apskrities apylinkių. Rajono plotas buvo 672 km2. 1974 buvo 2 rajono pavaldumo miestai (Joniškėlis, Pasvalys). 1950–53 priklausė Šiaulių sričiai. 1954 ir 1959 buvo 17, 1963 – 13, 1972 – 14, 1986 – 10 apylinkių. 1959 prie Pasvalio rajono prijungtas Joniškėlis, 10 panaikinto Joniškėlio rajono ir 1 panaikinto Linkuvos rajono apylinkė. 2000 vietoj Pasvalio rajono įsteigta Pasvalio rajono savivaldybė.

-Pasvalio rajonas