Pãšventupio pliakalniai yra Prienų rj. savivaldybės teritorijoje, Ašmintos seniūnijoje, ties Pašventupio kaimu. Pirmasis piliakalnis yra Šventupės dešiniajame krante. Aikštelė apvali, 5,5 m skersmens, apjuosta iki 6 m aukščio 22 m pločio pylimu. Į šiaurės vakarus nuo pylimo yra 27 m pločio, 2 m gylio puslankis griovys. Šlaitai statūs, 10–12 m aukščio. Rytinėje papėdėje yra 5 ha ploto papėdės gyvenvietė, joje rasta grublėtosios ir žiestosios keramikos dirbinių. Antrasis piliakalnis yra 440 m į rytus nuo pirmojo, Nemuno terasos šlaite. Aikštelė pailga, 6 × 9 m dydžio, jos šiaurvakariniame šlaite yra 3 m aukščio, 15 m pločio pylimas, už kurio iškastas 22 m pločio, 2 m gylio griovys. Šlaitai statūs, iki 20 m aukščio. 0,5 km į pietryčius nuo antrojo piliakalnio yra 1 ha ploto papėdės gyvenvietė. 1997 A. Žalnierius ištyrė 43 m2 plotą, rado grublėtosios keramikos dirbinių. Pašventupio piliakalniai datuojami 1 tūkstantmečiu–2 tūkstantmečio prieš Kristų pradžia, antrojo piliakalnio papėdės gyvenvietė – 1 tūkstantmečiu prieš Kristų.

1329