Pateñtinės kooperãcijos sutarts (Patent Cooperation Treaty), tarptautinė sutartis, reglamentuojanti tarptautinės patentinės paraiškos padavimo ir nagrinėjimo procedūrą. Pasirašyta 1970 06 19 Vašingtone, įsigaliojo 1978 06 01 (pataisos 1979, 1984, 2001, 2010). Patentinės kooperacijos sutartis sukūrė bendrą patentinės paraiškos procedūrą, kuria gali naudotis šalys narės (2017 buvo 152, Lietuva prie Patentinės kooperacijos sutarties prisidėjo 1994). Šios šalys priklauso Tarptautinei patentinės kooperacijos sąjungai, bendradarbiauja dėl išradimų apsaugos paduodant paraiškas, atliekant paieškas ir ekspertizę, taip pat teikiant specialias technines paslaugas. Patentinės kooperacijos sutarties nare gali tapti kiekviena Paryžiaus konvencijos (dėl pramoninės nuosavybės apsaugos) šalis narė. Turi 14 atstovybių visame pasaulyje. Patentinės kooperacijos sutartį administruoja ir įgyvendina Pasaulinė intelektinės nuosavybės apsaugos organizacija.