Patriòtinis tautnio atgimmo judjimas (Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, PRON), Lenkijos politinė organizacija, kurią 1982 07 įkūrė Lenkijos jungtinė darbininkų partija (LJDP) ir jai pavaldžios politinės partijos ir organizacijos (Jungtinė valstiečių partija, Demokratinė partija, Pax susivienijimas ir kita). Tikslas – propagandiniais tikslais sukurti regimybę, kad Lenkijos visuomenė pritaria LJDP politikai (ypač karinės padėties įvedimui) ir prisidengus valstybės gelbėjimo šūkiais atitraukti piliečius nuo demokratinės opozicijos. Patriotinio tautinio atgimimo judėjimo kolektyviniai nariai buvo beveik visos tuo metu legaliai veikiančios organizacijos (politinės partijos, profsąjungos, jaunimo organizacijos, sporto draugijos ir kita), judėjimui priklausė ir kai kurie žymesni Lenkijos visuomenės atstovai. Patriotinio tautinio atgimimo judėjimas pagal Lenkijos konstitucijos 1983 07 priimtą pataisą kontroliavo kandidatų į Seimą ar net vietos valdžios institucijas sąrašų sudarymą ir buvo tam tikras lojalumo komunistų valdžiai kriterijus. Leido savaitraštį Odrodzenie. Krašto tarybos pirmininkas J. Dobraczyńskis. Po Apskritojo stalo susitarimų Patriotinio tautinio atgimimo judėjimas 1989 11 nutraukė veiklą.