„Paukštininkystė“, tęstinis mokslo darbų leidinys, ėjęs 1972–92 Vilniuje. Leido Pabaltijo zoninė paukštininkystės bandymų stotis. Buvo rengiamas Velžyje (Panevėžio rj.). Straipsniai spausdinti rusų kalba, jų santraukos – lietuvių ir anglų kalbomis. Išėjo 14 tomų. 1–6 tomų antraštė Sbornik rabot, 7 tomo – Mokslų darbų rinkinys, 8–11 tomų – Pabaltijo zoninės paukštininkystės bandymų stoties mokslo darbai, 12–14 tomų – Paukštininkystė. Atsakingieji redaktoriai: V. Sirvydis (1972–78, 1–6 tomai), H. Pilkauskas (1982–92, 7–14 tomai). Tiražas 300–500 egzempliorių.

2050