Paukštininkỹstės bañdymų stots, 1968–92 Pãbaltijo zòninė paukštininkỹstės bañdymų stots, paukštininkystės stotis, kuri veikė 1968–2002 Velžyje (Panevėžio rj. savivaldybė). Priklausė Lietuvos gyvulininkystės institutui (nuo 1992). Buvo tiriami visų rūšių Lietuvoje auginami paukščiai. 1976–90 metodiškai vadovavo mėsinių vištų selekcijai Pabaltijo respublikose ir Baltarusijoje. Nuo 1976 daugiausia buvo tiriamos dėsliųjų ir mėsinių veislių vištos, kuriama naujos linijos ir krosai, rengiamos optimalios lesinimo normos, efektyvios laikymo technologijos. Išaiškintos tinkamiausios vištų veislės ir linijos kiaušinių ir broilerių mėsos gamybai, ištirtos vištų, kilusių iš Olandijos, Didžiosios Britanijos, Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų, produktyvumo ir veislinės savybės. Stotyje sukurta nauja dėsliųjų ir mėsinių vištų veislinio darbo duomenų rinkimo, skaičiavimo ir analizavimo sistema, sukurti ir patobulinti vištų krosai: dėsliųjų krosas Neringa 4, mėsinių – Baltika 4, Broiler 6, Hybro 6, Baltika 10, Baltika 12. Paruoštos mėsinių vištų ir jų prieauglio veislinio branduolio riboto lesinimo, auginimo ir laikymo ant gilaus kraiko technologijos. Mokslinių tyrimų duomenys buvo skelbiami tęstiniuose leidiniuose Gyvulininkystė ir Paukštininkystė. 2002 Paukštininkystės bandymų stotis pertvarkyta į Gyvulininkystės instituto Paukštininkystės skyrių. Direktoriai: V. K. Sirvydis (1968–79), H. Pilkauskas (1979–92), Č. Meškauskas (1992–99), D. Vaitiekūnas (1999–2002).

2050