Paul Adrien Maurice Dirac

Dirac Paul Adrien Maurice (Polis Adrienas Morisas Dirãkas) 1902 08 08Bristolis 1984 10 20Tallahassee (Floridos valstija), anglų fizikas teoretikas, vienas kvantinės mechanikos kūrėjų. Londono karališkosios draugijos narys (1930). Baigė Bristolio (1921) ir Kembridžo (1926) universitetus. 1932–68 Kembridžo universiteto profesorius. Darbai iš kvantinės mechanikos, kvantinės elektrodinamikos, kvantinės lauko teorijos, elementariųjų dalelių, gravitacijos teorijos. 1926–27 sukūrė kvantinės mechanikos transformacijų metodą, 1927 – antrinio kvantavimo metodą. Vienas kvantinės elektrodinamikos pagrindų kūrėjų. 1928 atrado pakaitinę sąveiką. 1928 sukūrė elektrono judėjimo reliatyvistinę teoriją – pasiūlė banginę lygtį, nusakančią elektrono judėjimą ir tenkinančią reliatyvistinio invariantiškumo principą. Numatė elektrono antidalelę – pozitroną, elektrono ir pozitrono porų anihiliaciją. 1931 iškėlė elementariojo magnetinio krūvio, 1933 – antimedžiagos hipotezę. Postulavo vakuumo poliarizacijos efektą. Atskirai nuo E. Fermi 1926 sukūrė pusinio sukinio dalelių statistiką. Tyrė gravitacijos lauko kvantavimą. Nobelio fizikos premija (1933, su E. Schrödingeriu).