van Ostaijen Paul André (Polis Andrė van Ostãjenas) 1896 02 22Antverpenas 1928 03 18Anthée (Namuro provincija), Belgijos rašytojas. Rašė olandų (flamandų) kalba. Dalyvavo flamandų tautinio atgimimo judėjime. Dėl šios priežasties po I pasaulinio karo išvyko į Berlyną, vieną iš dadaizmo ir ekspresionizmo centrų. 1921 grįžo į Belgiją. 1923–26 bendradarbiavo su keliais žurnalais, publikavo groteskinius pasakojimus. 1925 Briuselyje atidarė meno galeriją. Debiutavo eilėraščių rinkiniu Miuzikholas (Music-Hall 1916). Kūrė dadaistinę ir ekspresionistinę poeziją (rinkiniai Signalas / Het sienjaal 1918, Okupuotas miestas / Bezette stad 1921, Baimės ir skausmo šventės / De feesten van angst en pijn 1928). Joje ryšku su neapykanta susipynusi meilė miestui, žmogiškosios meilės, naujos bendruomenės poreikis, tikėjimas žmogumi, vienatvės ir baimės suvokimas; eilėraščiuose siekiama kuo didesnės grafinės formos ir turinio harmonijos, daug reikšmės teikiama tipografinei formai. Išleido prozos knygą Tikėjimas tėvynės meile (De trust der vaderlandsliefde 1925), parašė estetinių ir literatūrinių esė. Kūryba turėjo įtakos vėlesnės kartos poetams. Eilėraščių išversta į lietuvių kalbą.

2952