Painlevé Paul (Polis Penlev) 1863 12 05Paryžius 1933 10 29Paryžius, Prancūzijos valstybės veikėjas, matematikas. Prancūzijos mokslų akademijos narys (1900). Baigė Paryžiaus École Normale Supérieure. Nuo 1887 Lille’io, 1892–1903 Paryžiaus universiteto profesorius, dėstė ir Stokholmo universitete. Nuo 1906 Atstovų Rūmų deputatas. 1915–16 švietimo ir išradimų, 1917 03–09 karo ministras; Prancūzijos kariuomenės vyriausiuoju vadu vietoj G. Nivelle’io paskyrė Ph. Pétainą. 1917 09–11 ministras pirmininkas; sutiko, kad būtų įsteigta Aukščiausioji sąjungininkų taryba, atstovu joje paskyrė F. Fochą. Atsistatydino dėl kaltinimų susitaikėliška politika kare. Po karo su bendražygiais pasiekė, kad būtų sudarytas kairiųjų blokas, kuris 1924 laimėjo rinkimus. 1924 Atstovų Rūmų pirmininkas. 1925 04–11 ministras pirmininkas; nesugebėjo įveikti finansinės krizės, kurią sukėlė franko devalvavimas, ir atsistatydino. 1926–29 karo, 1930–31 ir 1932–33 aviacijos ministras. Knyga Paskaitos apie diferencialinių lygčių analitinę teoriją (Leçons sur la théorie analytique des équations differentielles 1897).