Paul Russdorf (Paũlius Rùsdorfas), Russdorf Paul (Paulius Rùsdorfas) apie 1380Köln 1441 01 09Marienburg, Vokiečių ordino didysis magistras (1422–41). Tarnybą pradėjo Vokiečių ordino kapitulos tarėju, vėliau Ordino komtūru. Didžiuoju magistru buvo išrinktas vietoj 1422 03 10 atsistatydinusio Michaelio Küchmeisterio von Sternbergo, kuris neteko riterių pasitikėjimo, Prūsijoje susikūrė Vokiečių ordinui priešiška Driežų sąjunga. 07 14 į Ordino teritoriją įsiveržusi Lenkijos (vadovaujama karaliaus Jogailos) ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto) jungtinė kariuomenė per 2 mėnesius nusiaubė Prūsiją. Vokiečių ordino kariniai daliniai nepajėgė priešintis, užsidarė pilyse ir Paulius Russdorfas paprašė taikos. 09 27 prie Melno ežero netoli Osos upės buvo sudaryta Melno taika. Vokiečių ordinas galutinai atsisakė Žemaitijos ir Sūduvos. Paulius Russdorfas iki Vytauto mirties (1430) palaikė su juo gerus santykius. 1430 09 buvo atvykęs į jo numatomas vainikavimo karaliumi iškilmes Vilniuje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vidaus kare aktyviai padėjo Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Švitrigailai (1430–32), tikėdamasis pakeisti Melno taikos nustatytą valstybių sieną. 1431 06 19 su juo sudarė sutartį, priešišką Lenkijai; už tai Švitrigaila pažadėjo Palangą ir kelias mylias dykros prie jūros. Jau 1435 Paulius Russdorfas su Lenkija sudarė amžinąją taiką. Jam valdant Vokiečių ordino valstybės viduje prasidėjo konfliktai tarp riterių, su kitų žemių magistrais – dėl teisių; Ordino valdose kilo gyventojų nepasitenkinimas dėl padidintų mokesčių. Norėdamas suvaldyti neramumus Paulius Russdorfas stiprino luomus. 1441 01 02 atsistatydino iš didžiojo magistro pareigų.