Paulius III (dailininkas Tiziano, Popiežius Paulius III su Alessandro ir Ottavio Farnese’s, 1546, Nacionalinis Capodimonte’s muziejus ir galerija Neapolyje)

Paũlius III (lot. Paulus III), tikr. Alessandro Farnese 1468 02 29Canino (Lacijaus sr.) ar Roma 1549 11 10Roma, popiežius (1534). Kilęs iš garsios Farnese giminės. Mokėsi Romoje, Florencijoje ir Pisoje, įgijo gerą humanistinį išsilavinimą. Per popiežiaus Inocento VIII pontifikatą (1484–92) tapo Romos kurijos protonotaru. 1493 paskirtas kardinolu (kunigu įšventintas tik 1519), 1524 kardinolų kolegijos dekanas. Bule Regimini militantis ecclesiae (1540) patvirtino jėzuitų ordiną, rėmė senųjų vienuolynų atsinaujinimo judėjimus, apaštaline konstitucija Licet ab initio (1542) pertvarkė inkviziciją, įkurdamas specialią kardinolų kongregaciją – Romos inkviziciją (lot. Congregatio Romanae et universalis Inquisitionis), 1543 pradėjo sudarinėti Draudžiamųjų knygų sąrašą, 1545 sušaukė Tridento susirinkimą. 1548 atkūrė popiežiaus apsaugą – šveicarų gvardiją. Praktikavo nepotizmą, giminaičius skyrė kardinolais. Turėjo nesantuokinių vaikų, sūnui Pierui Luigi Farnese’i padovanojo Parmos hercogystę. Politikoje siekė būti neutralus. Nepaisant to, 1537 sudarė sąjungą su Venecijos respublika prieš turkus. Bule Sublimus Dei (1537) uždraudė versti vergais vietinius Amerikos gyventojus (indėnus) ir kitus žmones.

Rėmė menus. Rūpinosi Šv. Petro bazilikos statyba, kviesdamas garsių menininkų, tarp jų ir Michelangelo. Jį paskyrė Vatikano pagr. architektu, skulptoriumi ir dailininku. Per Pauliaus III pontifikatą Siksto koplyčioje buvo sukurtos Paskutinio teismo freskos.

908