Pavermeni pélkė yra Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje, 10 km į pietvakarius nuo Ramygalos. Plotas 678 ha, beveik visas plotas – žemapelkinio tipo pelkė. Durpių sluoksnis 2–7,9 metro. Didelė Pavermenių pelkės dalis sukultūrinta.

1323