Pãvyslio krãštas (rus. Privislinskij kraj, lenk. Kraj Nadwiślański), neoficialus Lenkijos karalystės pavadinimas. Šis pavadinimas Rusijos imperijos valdžios vartotas nuo 1866 – tada buvo pradėta naikinti Lenkijos karalystės autonomines institucijas (iki 1871 panaikinta Valstybės taryba, Administracinė taryba, vyriausybinės komisijos, Vykdomasis komitetas), o jos teritorijoje sudaryta 10 Rusijos imperijos administracijai tiesiogiai pavaldžių gubernijų. Priklausė ir Suvalkų gubernija (t. y. visa Lietuvos Užnemunė). Nuo 1874, panaikinus Lenkijos karalystės vietininko pareigas, Pavyslio kraštu dar vadinta Varšuvos generalgubernatorija. Rusijos imperatoriaus titulatūroje Lenkijos karaliaus titulas išliko iki 1917.