Pearl Harboro užpuolimas (Perl Hárboro užpuolmas), Japonijos karinės aviacijos ir laivyno netikėtas antpuolis prieš Jungtinių Amerikos Valstijų karinę jūrų ir oro laivyno bazę Oahu salos pietiniame krante, Pearl Harboro įlankoje ir jos apylinkėse (Havajai) per II pasaulinį karą (1941 12 07). Tikslas – sunaikinti Jungtinių Amerikos Valstijų karinį jūrų laivyną Ramiojo vandenyno regione siekiant pradėti vykdyti karo veiksmus Pietryčių Azijoje. Japonijos karinės pajėgos (6 lėktuvnešiai su 353 lėktuvais, 2 linijiniai laivai, 3 kreiseriai, 9 eskadriniai minininkai, 8 tanklaiviai, 28 povandeniniai laivai; vadas I. Jamamoto) netikėtai puolė Jungtinių Amerikos Valstijų ginkluotąsias pajėgas (6 lėktuvnešiai, 8 linijiniai laivai, 8 kreiseriai, 30 eskadrinių minininkų, 4 povandeniniai laivai, 49 kiti laivai, apie 390 lėktuvų; vadas H. Kimmelis). Per antpuolį buvo nuskandinti 4 amerikiečių linijiniai laivai, 2 eskadriniai minininkai, sunaikinti 188 lėktuvai, apgadinti 4 linijiniai laivai, 3 kreiseriai, 1 eskadrinis minininkas, 155 lėktuvai; žuvo 2345 kariai ir 57 civiliai, sužeisti 1247 kariai ir 35 civiliai. Japonai prarado 4 povandeninius laivus, 27 lėktuvus; žuvo 55 lakūnai, 9 povandeninių laivų įgulų nariai. Pearl Harboro padarinys – 1941 12 08 Jungtinės Amerikos Valstijos, Didžioji Britanija ir kitos valstybės paskelbė karą Japonijai. Jungtinės Amerikos Valstijos įsitraukė į II pasaulinį karą.