Pertho panorama

Perth (Pèrtas), miestas Australijos pietvakariuose; Vakarų Australijos valstijos centras.

1,87 mln. gyventojų (2016). Perthas įsikūręs Darlingo kalnagūbrio papėdėje, prie Indijos vandenyno ir Swano upės žiočių. Jūrų uostas (Fremantle’yje). Geležinkeliai į Adelaidę, Geraldtoną, plentai į Albany, Geraldtoną, Kalgoorlie. Tarptautinis oro uostas.

Laivų statyba, automobilių surinkimas, maisto, chemijos, poligrafijos, tekstilės, medienos ir metalo apdirbimo, statybinių medžiagų (cemento) pramonė, naftos perdirbimas. Pramonės įmonių daugiausia yra Pertho priemiesčiuose. Turizmas, vandens sportas; paplūdimiai, poilsio centrai, parkai (didžiausias – Karalių parkas; plotas 400 ha).

Vakarų Australijos (įkurtas 1911), Murdocho (1973) universitetai, aukštoji technologijos mokykla (1987). Pertho koncertų salė. Jo Didenybės ir kiti teatrai. Vakarų Australijos meno galerija. Vakarų Australijos ir kiti muziejai. Kasmetinis tarptautinis Pertho festivalis (nuo 1953; drama, literatūra, muzika). Zoologijos ir botanikos sodai.

2271

Architektūra

Pertho varpinė (2000, architektas W. Hamesas)

Bažnyčios: Švč. Mergelės Marijos (apie 1865), Šv. Jurgio (1888), Švenčiausiosios Trejybės (1897, architektas R. R. Jewellis); Šv. Jono katedra (1844). Rūmai – Senieji teismo (1837), vyskupo ir arkivyskupo (abeji 1859), geležinkelio stoties (1894, architektas G. Temple’is‑Poole’as), Vakarų Australijos parlamento (1964 baigtas rytinis sparnas). Senasis malūnas (1835), Kareivinių arka (1863), rotušė (1870, rekonstruota 2005, dabar parodų rūmai), viešbutis Palace Hotel (1896, dabar banko rūmai), pinigų kalyklos pastatas (1899), senoji observatorija (architektas G. Temple’is‑Poole’as), senoji gaisrinė (abi 1900), Pertho varpinė (2000, architektas W. Hamesas, dvylika 14–18 a. varpų perkelta iš Šv. Martyno laukuose bažnyčios Londone). Yra daug parkų (Russello, Wellingtono, Viktorijos, H. Boaso, Langley, Stirlingo).

2271

Istorija

Pertho vietoje pirmieji žmonės gyveno prieš apie 40 000–60 000 metų. Prieš atvykstant europiečiams vietos gyventojai vertėsi maisto rinkimu ir medžiokle. Nuo 1619 Pertho apylinkėse lankėsi olandai, bet vietovę laikė netinkama gyventi. 1827 lankėsi britai. 1829 Perthas tapo jų įkurtos Swano upės kolonijos centru, naujakuriai nuo 1831 kovojo su aborigenais dėl žemdirbystei tinkamų žemių palei Swano upę. 19 a. viduryje vietos aborigenų gentys pradėjo irti, dalis jų apsigyveno prie gretimų ežerų (gyveno izoliuotai, kol 1960 buvo pripažintos aborigenų teisės), dalis susimaišė su kolonistais. 1850–68 iš Didžiosios Britanijos į Perthą (ir visą Vakarų Australiją) vežti nuteistieji, jie pastatė daugelį Pertho pastatų, įrengė kelius. 1877 nutiestas telegrafas į Adelaidę, 1883 įvesta elektra. 19 a. pabaigoje Pertho apylinkėse atradus aukso, 1901 pertvarkius Fremantle’io uostą gyventojų patrigubėjo. 1917 į Perthą nutiestas transkontinentinis geležinkelis. Miestas ypač plėtėsi 20 a. 7–8 dešimtmetyje, kai netoliese buvo rasta geležies rūdos ir gamtinių dujų.

2271

Lietuviai

Pirmieji lietuviai (3 šeimos) Perthe apsigyveno iki II pasaulinio karo. 1947 11 į Perthą atvyko keli, 1949 05 – apie 100 lietuvių. 1951 04 įkurta Australijos lietuvių bendruomenės apylinkė, šeštadieninė lietuvių mokykla, sporto klubas Storm (vadovas L. Šilinskas). 1953 kartu su latviais ir estais surengtas 1941 06 trėmimų minėjimas. Nuo 1953 veikia lietuvių katalikų kapelionija. 1957–63 veikė skautų Lietuvos kunigaikščio Šarūno vietininkija (vadovai L. Baitmanas, S. Knistautaitė). 1954–20 a. 9 dešimtmetyje veikė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos skyrius (vadovas A. Klimaitis). 1961 kun. L. Kemėšio iniciatyva įkurta lietuviška biblioteka. 1961–71 Perthe veikė lietuvių mėgėjiško teatro trupė, 1962–20 a. 9 dešimtmetyje – Lietuvių veteranų sąjunga Ramovė, 1964–69 – sporto klubas Neris, nuo 1970 – lietuvių tautinių šokių grupė Šatrija. 1972 05 Perthe sudaryto Lietuvai ginti komiteto 1972 10 surengtame viešame protesto susirinkime pasmerkta SSRS Lietuvoje vykdomas religinis, politinis, kultūrinis persekiojimas, reikalauta Lietuvai laisvės. 1974 08 Australijos vyriausybei pripažinus SSRS įvykdytą Lietuvos aneksiją de jure sudarytas Pertho pabaltijiečių komitetas surengė viešas protesto eitynes ir mitingą. 1975 Pasaulio lietuvių bendruomenės, Australijos lietuvių, latvių ir estų pastangomis kita Australijos vyriausybė pripažinimą atšaukė. 1974 įkurta Tautos fondo atstovybė. Nuo 1975 leidžiamas Vakarų Australijos lietuvių bendruomenė biuletenis Žinutės, nuo 1976 kartą per savaitę transliuojama lietuviška radijo laida. Nuo 1979 veikia sporto klubas Tauras (pirmininkas V. Klimaitis), nuo 1980 02 – Lietuvių namai. Lietuviai 1977 ir 1978 Vakarų Australijos pavergtųjų tautų komittui padėjo surengti pavergtųjų tautų savaites, jų metu du didelius koncertus (dalyvavo daugiau kaip 1500 žmonių). 1978 10 surengta politinė demonstracija. 1979 06 įvairiuose lietuvių renginiuose dalyvavo iš Jungtinių Amerikos Valstijų atvykęs S. Kudirka. 1980 11 Perthe vykusioje Pasaulinės antikomunistinės lygos ir Azijos tautų antikomunistinės lygos tarptautinėje konferencijoje Pavergtųjų tautų organizacijos Kvynslando skyriui atstovavo Pertho lietuvis B. Steckis. Tarp Pertho lietuvių sielovados darbą dirbo kunigai L. Kemėšis (1953–74), J. Petrauskas (1974–78), T. Tomich (1978–20 a. 9 dešimtmetis). 20 a. 7 dešimtmetyje Perthe gyveno apie 300 lietuvių.

2271