P. Parler. Švč. Mergelės Marijos bažnyčia Niurnberge (apie 1356)

P. Parler. Šv. Barboros katedra Kutná Horoje (1388)

Parler Peter (čekiškai Petr Parléř, Pėteris Párleris, Petras Párleržas), Petrus de Gemunden in Suevia 1330 ar 1333Schwäbisch Gmünd 1399 07 13Praha (palaidotas Šv. Vito katedroje), Vokietijos ir Čekijos architektas, skulptorius. H. Parlerio sūnus. Brandžiosios gotikos atstovas. Manoma, dirbo prie Švč. Mergelės Marijos bažnyčios Niurnberge projekto (su tėvu H. Parleriu, apie 1356). 1356 Karolio IV kvietimu apsigyveno Prahoje, vadovavo Šv. Vito katedros (presbiterijos su koplyčiomis ir transeptu), Karolio tilto (516 m ilgio, 11 m pločio su bokštais; pradėtas 1357 07 09 5 h 31 min – pagal senovės astrologus sėkmingiausią metų dieną; 1890 tiltas pavadintas Karolio vardu) ir Dievo Motinos bažnyčios (baigta 1540) statybai. Pagal jo projektą Koline pastatyta Šv. Baltramiejaus bažnyčios presbiterija (1378). Pirmasis Čekijoje pradėjo naudoti tinklinius skliautus. Sukūrė Pršemislo I Otakaro ir Pršemislo II Otakaro antkapinius paminklus Šv. Vito katedroje (abu 1377), 21 biustą šios katedros triforijuje (su kitais, 1374–85).

2271