P. Bruegel (vyresnysis). Medžiotojai sniege / Žiema (aliejus, 1565, Meno istorijos muziejus Vienoje)

Bruegel Pieter (Piteris Bregelis, vyresnysis), Brueghel, Breughel, vadintas Mužikiškuoju apie 1525 ar 1530prie Bredos 1569 09 09Briuselis, flamandų tapytojas, grafikas. J. Bruegelio vyresniojo, P. Bruegelio jaunesniojo tėvas. Mokėsi pas P. Coecke van Aelstą Antverpene, 1552–56 tobulinosi Italijoje. Mažai tepaveiktas italų dailės grįžęs plėtojo vietinės dailės tradicijas (ypač H. Boscho). Sukūrė piešinių ir raižinių (ciklai Septynios didžiosios nuodėmės 1556–57, Septynios dorybės 1559–60), vėliau tapybos paveikslų Biblijos (Babelio bokštas 1563, Kryžiaus nešimas 1564), valstiečių gyvenimo (Vaikų žaidimai 1560, Valstiečių vestuvės 1566, Valstiečių šokis, po 1568) siužetais, liaudies kūrybos motyvais (ciklas Priežodžiai), peizažų (ciklas Mėnesiai 1565). P. Bruegelio kūriniai, ypač buitinio žanro, dažnai moralizuojamojo pobūdžio, smerkiantys žmonių ydas, juose susipynęs humoras, lyrizmas, tragizmas; būdinga detalių gausa, dinamiška kompozicija, ryškus koloritas, apibendrintos formos. Peizažuose subtiliais spalvų deriniais atskleidžiama gamtos kaita įvairiais metų laikais. Vėlesnių kūrinių (Kūdikių žudynės 1566, Šokis po kartuvėmis, Aklieji, abu 1568) tamsesnis koloritas, pesimizmo nuotaikos siejasi su ispanų priespaudos padariniais. P. Bruegelis įtvirtino realizmo pradmenis Nyderlandų dailėje, turėjo įtakos olandų peizažo ir buitinio žanro tapybos raidai.

Bruegelis Mužikiškasis; Breigelis Mužikiškasis; Bruegelis vyresnysis; Breigelis vyresnysis

917