Ožnskas Pranas 1907 02 11Šiauliai 1993 07 28Buenos Airės, Argentinos lietuvių kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas. 20 a. 3 dešimtmetyje atvyko į Argentiną. 5 metus vadovavo draugijai Lietuva, kuri P. Ožinsko siūlymu vėliau tapo Argentinos lietuvių centru. 1929–83 leido laikraštį Argentinos lietuvių balsas (ėjo 1927–2001), 1973–93 šio laikraščio redaktorius (nuo 1953 jį spausdino nuosavoje spaustuvėje). Buenos Airėse įsteigė Lituanistikos muziejų.

1580

-Ozinskas Francisco