Parolek Radegast (Radegastas Pãrolekas) 1920 12 01Praha, čekų literatūrologas, vertėjas. Dr. (1951). 1945–47 studijavo Prahos universitete, 1947–51 Leningrade (dabar Sankt Peterburgas). Nuo 1952 dėsto Prahos universitete; profesorius (1964). Tyrinėja rusų, latvių, lietuvių ir kitas literatūras. Parašė trumpą lietuvių literatūros istoriją Lietuvių literatūra (Litevská literatura 1996), veikalus Rusų klasikinė literatūra (Ruská klasická literatura, su J. Honzíku, 1977), Lyginamoji Pabaltijo literatūrų istorija (Srovnávací dějiny baltických literatur 1978), Latvių literatūra (Lotyšská literatura 2000), Pabaltijo literatūrų aukso fondas (Zlatý fond baltických literatur 2006) ir kitus. Išvertė lietuvių ir latvių poezijos, išleido antologijas Saulė gintare. Dešimt lietuvių poetų (Slunce v jantaru. Deset litevských básníků 1982), Puikūs meilės medžiai. Iš Pabaltijo poečių meilės lyrikos (Nádherné stromy lásky. Z milostné lyriki baltických básnířek 1988), Grožio rate. Mažoji latvių ir lietuvių liaudies poezijos antologija (V kruhu krásy. Malá antologie z lotyšské a litevské lidové poezie 1998).

363