R. Jakimavičius. V. Krėvės portretas (gipsas, 1931, Lietuvių kalbos institutas)

Jakimãvičius Rapolas, Jachimãvičius, Jokymnas 1893 10 20Vilnius 1961 02 19Vilnius, lietuvių skulptorius. 1913–1914 mokėsi Vilniaus piešimo mokykloje, 1915–1919 – A. Vivulskio dirbtuvėje. 1919–1926 (su pertraukomis) studijavo Vilniaus universitete (pas B. Balzukevičių), 1921–1922 – Krokuvos dailės akademijoje (pas K. Laszczką). 1915–1919 mokytojavo Vilniaus amatų mokykloje. Nuo 1916 dalyvavo parodose. 1944–1961 dėstė Vilniaus dailės institute (nuo 1951 Lietuvos dailės institutas); docentas (1947). 1922–1932 Vilniaus dailininkų draugijos, 1931–1939 – Vilniaus nepriklausomųjų dailininkų draugijos narys. Sukūrė skulptūrinių kompozicijų (Sužeistas karys 1919, Kariatidė 1922, Kova su kentauru 1925), paminklų (antkapiniai T. Vrublevskio, 1930, S. Godvudo, 1933; abu Rasų kapinėse; Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto biustas Šv. Mikalojaus bažnyčioje, 1930, J. Basanavičiaus biustas Katedroje, 1943, B. Dauguviečio paminklas, 1955; visi Vilniuje), portretų (P. Vaičiūno, 1928, Ponios I. D. portretas 1930, V. Krėvės, 1931, Vilniaus bibliofilo Žindos portretas 1939, Kario galva 1945), reljefų (Lietuvos kariuomenės įžengimas į Vilniaus miestą 1939). Ankstyvajai kūrybai būdinga stilizacija, apibendrintos formos, yra konstruktyvizmo bruožų, vėlyvajai – natūralizmas, detalių išryškinimas. Kūrinių turi Lietuvos dailės muziejus.

2930

Rapolas Jakimavičius