Raymond Claude Ferdinand Aron

Aron Raymond Claude Ferdinand (Raimonas Klodas Ferdinanas Arònas) 1905 03 14Paryžius 1983 10 17Paryžius, prancūzų filosofas, sociologas ir publicistas. Moralinių ir politinių mokslų akademijos narys (nuo 1963). Amerikos menų ir mokslų akademijos narys. 1947–77 laikraščio Figaro politikos apžvalgininkas. Nuo 1955 Sorbonos Sociologijos katedros vedėjas; profesorius (1956). Nuo 1962 Pasaulinės sociologų asociacijos viceprezidentas. Nuo 1970 bendradarbiavo žurnale Express; nuo 1981 jo redakcijos prezidentas. 1978 kartu su kitais įsteigė žurnalą Commentaires; buvo vyriausiasis redaktorius.

Aktyviai kritikavo marksizmą, komunizmą, J. P. Sartre egzistencializmą. Smerkė 1968 studentų riaušes, bet tuo paču pasisakė prieš kolonializmą ir Ch. de Gaulle’io politiką. Tyrinėjo visuomenės raidos procesus, sociologijos istoriją, politologijos problemas.

Svarbiausi veikalai: Industrinės visuomenės raida ir socialinė stratifikacija (Le Développement de la société industrielle et la stratification sociale 1956–57), Industrinė visuomenė ir karas (La Société industrielle et la guerre 1958), Aštuoniolika paskaitų apie industrinę visuomenę (Dix‑huit leçons sur la société industrielle 1962), Demokratija ir totalitarizmas (Démocratie et totalitarisme 1965), Sociologinės minties etapai (Les Étapes de la pensée sociologique 1967), Imperinė respublika. JAV vaidmuo pasaulyje (République impériale. Les États-Unis dans le monde 1973), Smurto istorija ir dialektika (Histoire et dialectique de la violence 1973).

2129